O PROJEKCIE

„Projekt „Dom od środka 5” realizowany od kwietnia do grudnia 2019 roku stanowi kontynuację prowadzonego przez Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi” w 2014 roku projektu „Dom od środka”. Projekt bazuje na rozwijanej przez nas technice Participatory Video (wideo uczestniczące).

Pod pretekstem warsztatów filmowych uczymy wyrazić siebie, swoje obawy, talenty, możliwości, wszystko czym uczestnicy chcą się podzielić. To uczestniczki i uczestnicy grupy decydują o formie i kształcie produktu końcowego jakim jest film.

W 5. edycji wprowadziliśmy także nowy moduł – warsztaty montażowe, dzięki którym wiedza na temat realizacji produkcji filmowych będzie przekazywana w pełnym cyklu, od pre- do postprodukcji.

Wideo uczestniczące jest zarówno zbiorem konkretnych umiejętności pozwalających grupom na wypracowanie własnych wypowiedzi filmowych, jak i podejściem w którym wszyscy czują się równie ważni, twórczy i sprawczy.

Ideą „Domu od środka” jest włączanie grup marginalizowanych i wzmacnianie ich głosu. W projekcie biorą udział osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z doświadczeniem chorób oraz kryzysów psychicznych – w 2019 roku są to uczestnicy i uczestniczki Środowiskowego Domu Samopomocy na Żoliborzu, Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” na Ochocie, Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy, Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Targówku” oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Pomost”.

PARTNERZY

Projekt dofinansowany ze środków Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: "Od zależności ku samodzielności”

NAGRODY I NOMINACJE

VI edycja Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej – nagroda dla Domu od środka (1. edycja) jako najlepszego projektu z zakresu edukacji kulturalnej prowadzonego w Warszawie w 2014 r.

Nominacja do nagrody S3TOR 2014 (organizator m.st. Warszawa)  – jako jeden z najlepszych projektów realizowanych w danym roku przez organizacje pozarządowe.

KONTAKT

Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi”
ul Skaryszewska 6 lok. 17, 03-802 Warszawa

www.pracowniacotopaxi.pl
Tel. +48 792 799 550
E-mail: biuro@pracowniacotopaxi.pl

WSPÓŁPRACA

Pomóż nam zrealizować kolejny film! Wesprzyj projekt „Dom od środka” – najlepszy program edukacji kulturalnej 2015 (Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej).

Kontakt w sprawie partnerstwa przy projekcie  (dla instytucji): adagaska@pracowniacotopaxi.pl

DAROWIZNA

numer konta: 23 2130 0004 2001 0444 0137 0001
tytuł: darowizna na cele statutowe (dom od środka)